تبلیغات

رفع الله رایت العباس
رفع الله رایت العباس - سال نو مبارک

رفع الله رایت العباس

یا علی جان مقتدای من تویی

 

سال نو مبارک

 

نوع مطلب :دل نوشته ،

نوشته شده توسط:حمید افشاری

آرزو می‌کنیم آن دگرگون کننده دل‌ها و دیده‏‌ها؛ مدبر شب‌ها و روزها؛ گرداننده سال‌ها و حال‌ها؛ احوال همه را به نیکوترین حال‌ها بگرداند.

آرزو می‌کنیم سال جدید سرشار از ثانیه‌های پربارتر باشد برایتان؛ تن‌هاتان سالم؛ دست‌هاتان دهنده؛ دل‌هاتان پذیرنده و گام‌هاتان بی‌لغزش باشد.

آرزو می‌کنیم در هر کجا که هستید خواسته‌های به حق‌تان با درب‌های بسته مواجه نشود و خواسته‌های دیگران هم به لطف پروردگار از دروازه‌های اراده‌ شما بگذرد.

از خدا می‌خواهیم رویدادهای حریم‌تان را امن گرداند و خبر‌های اطرافتان؛ کوچک و بزرگ، همه خبیرانه بگذرند.