تبلیغات

رفع الله رایت العباس
رفع الله رایت العباس - منتظران واقعی یا دروغین؟

رفع الله رایت العباس

یا علی جان مقتدای من تویی

 

منتظران واقعی یا دروغین؟

 

نوع مطلب :مذهبی ،دل نوشته ،

نوشته شده توسط:حمید افشاری

سالهای سال است که به انتظارش نشسته ایم ،کودکان بزرگ شدند،جوان شدند،پیرگشتند واز جهان رخت بربستند ودیدگانشان به جمالش روشن نشد ونسلی دیگر این گذشت زمان را طی می کند ودر تمامی لحظات سپری کردن عمر در این انتظار میسوزند وبازهم امیدواربه ظهورش هستند.

سالهای سال است که دعایمان ،آرزویمان،انتظارمان وحتی ادعایمان تعجیل فرج وظهور آخرین منجی وذخیره اهل البیت (ع)است ولی آیا خود را برای آن روز موعود آماده کرده ایم؟

آیا به نظرتان اگر فردا ،جمعه موعود ووعده داده شده  باشد آمادگی میزبانی ایشان را خواهیم داشت؟

آیا اگر ایشان حاضر شوند واجرای عدل وعدالت واقعی را آغاز نمایند ما می توانیم با ایشان همراهی نماییم ؟

آیا اگر ایشان دراجرای قوانین اسلامی مانندجد بزرگوارشان امام علی(ع) در احقاق حق مظلومین وپایمال شدگان از ما بخواهند که از مناصب،مدارج،مقام،پول وثروت و...خود بگذریم ،ما مردعمل به فرمایشات واوامر ایشان هستیم؟

آیا اگر ایشان تصویری واقعی ازاسلام را به ما ارائه نمایند ما آن را خواهیم پذیرفت؟(در روایت آمده است که وقتی حضرت مهدی (عج)به حکومت می رسند واحکام دین را اجرا می نمایند مردم میگویند که ایشان دینی جدید آورده است.)

آیا اگر ایشان حضور پیدا نمایند صاحبان زر و زور،جاه و مقام ومنصب از ایشان تبعیت می نمایند وبا ایشان بیعت میکنندو یا در مقابل ایشان صف آرایی می کنند؟

آیا آن قدر زهد وتقوا پیشه نموده ایم که بتوانیم ایشان را درک نماییم ووجود وحضور ایشان را تکذیب ننماییم ؟چرا که بسیاری از منتظران وقتی که امام حاضر میشوند ایشان را نمی پذیرند ودر مخالفت با ایشان بر می خیزند.

آیا....وهزاران سئوال دیگر که هر روز هم برآن اضافه می شود ولی پاسخی واقعی برآن نمی یابیم وهر کس از منظر ودرک خود به آن پاسخ میدهد وکلاف سر در گم ما را پیچیده تر میکند.اما با رجوع به قرآن وروایات واحادیث ائمه اطهار(ع)می توان قدری از جوابها را دریافت کرد وبا سعی وتلاش وممارست در اجرای احکام دینی برای حضور ایشان مقدماتی را مهیا کرد تا انشاالله در زمان فرج ایشان که هر چه زودتر باشد بتوانیم یکی از همراهان ایشان باشیم،انشاالله