تبلیغات

رفع الله رایت العباس
رفع الله رایت العباس - راهیان نور یا....

رفع الله رایت العباس

یا علی جان مقتدای من تویی

 

راهیان نور یا....

 

نوع مطلب :عکس ،دل نوشته ،

نوشته شده توسط:حمید افشاری

وحالا صدا نور، حرکت" اکشن"!!

این شما واین هم سردار،دکتر،شهردارو...محمد باقرقالیباف

به نظر شما کدامیک از افراد در این عکس ها در حال  کسب معرفت و فیض از شهدا وخاطرات ویادگار های آنان هستند؟

دکتر که به فکر تبلیغات زود هنگام انتخاباتی نیست اما آیا به نظر شما این همه خدمه و راهنماوعکاس وفیلم بردارودنباله رو برای یک دیدار عارفانه از جایی که خود سردار در آنجا غریبه نیست لازم است؟سردار زمان جنگ هم این همه ادوات وآلات دنبالت بود؟